سفارشی کردن فرم با انتخاب دکمه رادیویی

گاهی اوقات پیش می‌آید که با توجه به یک ویژگی، نیاز هست در یک فرم اطلاعات خاصی از شخص گرفته شود، مثلا اگر مجرد است دیگر نیاز نیست در فرم تعداد فرزندان از او سوال گردد یا حتی نیاز نیست این گزینه به اون نمایش داده شود، یا بر اساس جنسیت یک فرم خاص به شخص نمایش داده شود مثلا مسائل مربوط به سربازی در فرم او باشد یا نه. در زیر یکی از روشهای […]
ادامه مطلب