آدم‌هایی از جنس نور از جنس خاک

مطالعه پست

سه سال پیش گلی کاشته بودم، یک ماهی هست که به مرحله تکثیر رسیده، وقتی جوونه‌اش رو دیدم خیلی ذوق کردم، خیلی زیاد، این گل برای من خیلی عزیز هست چون برای عزیزی کاشته بودمش. (میشه صبر رو با نگهداری از گل‌ها تمرین کرد.) دیروز رفتم گل فروشی روبروی مترو مصلی تا براش گلدون جدید بخرم، تنوع گل‌ها بسیار زیاد و فضایی دل‌نشین بود، بنظرم گاهی حتی اگر قصد خرید نداریم قدم زدن تو همچین […]
ادامه مطلب