ویرانی ساخته‌ها

گاهی با همه ذوق و امیدت شروع به ساختن میکنی. برای هر آجری که روی هم میگذاری، به وجد می‌آیی، بزرگ شدن بنایت لذتی فراوان به تو می‌دهد. میسازی و میسازی. همه آرزوهایت، آینده‌ات را با این بنا تصویر می‌کنی. ولی روزی این بنا تبدیل به یک مکان متروکه می‌شود. همانجا جلوی چشمت است، و دلت نمی‌آید که ترک یا ویرانش کنی. اما برای رشد کردن، برای بزرگ شدن باید دل بکنی از تک‌تک آجرهای […]
ادامه مطلب