نمی‌توانم کمکت کنم.

مطالعه پست

متاسفم نمی‌توانم کمکت کنم! حداقل تا وقتی که خودت نخواهی. بارها از دست افرادی حرص خورده‌ام و با خودم گفته‌ام که چرا نمی‌خواهند درک کنند، کلی کمکشان می‌کنی و از وضعیتی خارجشان می‌کنی، اما مجدد برمی‌گردند به همان نقطه یا اصلا هر چه تو وقت می‌گذاری او به روی خودش نمی‌آورد که حرکتی بکند و فوقش یکی دو روز در جو تلاش خواهد بود. گاهی حتی کاسه‌ی داغ‌تر از آش شده‌ام که چیزی را به […]
ادامه مطلب