هر انسانی کلمه‌ای است.

هر انسانی کلمه‌ای است.
مطالعه پست

دنیای کلمات را دوست دارم. به نظرم هر کلمه‌ای داستانی دارد، داستان زندگی. از پیدایش تا مرگ. کلمات ما را مهمان دنیای یکدیگر می‌کنند، کلمات حامل افکار و احساسات و دغدغه‌ها و رنج‌ها و آرزوهای ما هستند، آن‌ها رنگ دنیای ما هستند. گاه غمگین و پر از تلخی، گاه پر از شادی و سرور. به کلمات تنها در همین حیطه‌ها فکر کرده بودم، نه بیشتر و همیشه زیبا سخن گفتن را دوست داشته‌ام، تا به […]
ادامه مطلب