اندر رابطه‌ی تنظیم خانواده حیوانات و هدف‌گذاری انسان‌ها

هدف‌گذاری
مطالعه پست

در حال خوانش کتاب ژن خودخواه بودم که در بخشی از آن (فصل ۷) این تداعی برایم شکل گرفت. از آن کتاب‌هاست که نمی‌فهممش : ) و بازی ذهنی مسخره‌ای هنگام خواندنش شروع کردم، حدود ۴-۵ کتاب دیگر از آغاز مطالعه‌ی این کتاب تا به الان خوانده‌ام تا درد سخت بودن این کتاب و شاید تلخ بودن آن برایم قابل تحمل‌تر شود. گاهی کتاب خواندن هم ابزار فریب می‌شود. بگذریم، برویم سر بحث شیرین تنظیم […]
ادامه مطلب

وقتی خودت بدانی چه می‌خواهی دیگران هم خواهند دانست.

مطالعه پست

مدتی پیش دو پیشنهاد طراحی سایت داشتم به شرح زیر: مورد اول: سایتی مثل دیوار می‌خواستند با هر مورد اضافه‌ای که از نظر من بودنش خوب باشد. مورد دوم: یک فایل ورد به من داده شد که در آن نمای سایت کاملا  طراحی شده بود و من فقط باید مشابه آن را اجرا می‌کردم. برای مشتری دوم کاملا مشخص بود که چه می‌خواهد و خروجی کار چه خواهد شد و برای من هم قابل درک […]
ادامه مطلب

زندگی، بهای مرگ

زندگی نشانم داد که مرگ آنقدرها هم دور نیست.
آنقدر نزدیک، که تو در صحت کامل هستی، و سرت پر از رویاهای بزرگ، از نقشه‌هایت می‌گویی و همه در آروزی روزهای خوش، لبخند آخرت را برایم به هدیه میگذاری و میروی تا بخوابی، صبح که می‌شود مثل همیشه با شوق زندگی برمی‌خیزی و به دنبال […]