حسادت

پیش‌نوشت: دارم با خودم بلند بلند فکر میکنم. خیلی وقت‌ها پیش اومده که به بقیه حسودی کرده‌ام و دلم خواسته که جای اون شخص باشم، خدایا از سر تقصیراتمان بگذر. شاید هم خودم رو محق‌تر دونستم برای اون موقعیت، انسان است دیگر. البته کم پیش میاد و کم بوده موقعیت‌هایی که خودم رو با کسی مقایسه کنم و حسادتم از این نوع نیست که بگم خدایا اون شخص رو کن‌فیکون بنما تا من جاش باشم، […]
ادامه مطلب