درگیری با واژه‌ی معنا

مطالعه پست

پیش‌نوشت: بلند بلند افکار پریشانم را برای خودم گفته و نوشته‌ام، برای فرار از سکوتی که هر لحظه در وجودم بیشتر حسش می‌کنم و چون گاهی از سکوت خودم می‌ترسم به زور هم که شده می‌نویسم شاید چیزی از عمقش دستگیرم شود. “معنا” از آن دست واژه‌هایی است که بارها ذهنم را درگیر خود کرده و می‌کند. اصلا معنا یعنی چه؟ انسان از چه زمانی درگیر داشتن معنا برای زندگیش شده است؟ آیا نسل‌های اول […]
ادامه مطلب