دیدنِ نیم‌روز باقی مانده

مطالعه پست

در گروه سحرخیزی، گاهی اوقات پیش می‌آمد که بعضی دوستان سروقت بیدار نمی‌شدند یا چرت زدن نیم روز آن‌ها بیش از بیست دقیقه طول می‌کشید، با هم که صحبت می‌کردیم می‌گفتند کمی دیرتر بیدار شده‌اند مثلا یک ربع یا بیشتر از بیست دقیقه خوابیده‌اند و وقتی متوجه این موضوع شده‌اند دیگر از خواب برنخواسته‌اند و خوابیده‌اند، چون در هر صورت چه بیدار می‌شدند چه بیشتر می‌خوابیدند  ساعت از زمان تعیین شده گذشته بود. این رفتار […]
ادامه مطلب