آخرین روز زندگی و آخرین نوشته

مطالعه پست

دارم فکر می‌کنم اگر الان بهم بگن فقط و فقط یک ماه زندگی خواهم کرد، انتخاب من برای ادامه‌ی زندگی چه خواهد بود. بازه رو محدودتر کردم و دارم فکر می‌کنم اگر امروز با ساعات باقی مانده‌اش آخرین سهم من از زندگی باشد، چه خواهم کرد. یاد نوشتن افتادم، نمی‌دونم چرا، شاید چون همیشه دلم می‌خواسته چیزی از خودم بر جای بگذارم و شاید بخاطر دلایلی که در این پست نوشتم. اگر امروز آخرین روز […]
ادامه مطلب