تکرار. آری یا نه؟

مطالعه پست

شاید بتوان مادرِ هر مهارتی را تکرار دانست. تکرار و تکرار و آنقدر تکرار که آن مهارت ملکه ذهنت شود. زمانی که سرکار می‌رفتم، متوجه شدم که از کار تکراری لذت نمی‌برم و احساس موثر بودن نمی‌کنم. این روزها در حال تجربه‌ی طراحی هستم و تکرار برایم بسیار ملموس است، گاهی یک طرح را در دو ساعت پنج یا شش بار می‌کشم،  و خب گاهی بسیار خسته کننده است. ولی هر تکرار باعث می‌شود که […]
ادامه مطلب