این‌ هم از نتایج پیشرفت من در طراحی

مطالعه پست

امروز بعد از یازده جلسه حدود یک و نیم ساعته، همون طرحی رو کشیدم که در اولین جلسه بدون آموزش کشیدمش. روز اول مربیم بهم گفت یکی از اشیایی که اونجا هست یا هر چی تو ذهنم هست یا اگر پرتره بلدم، شخصی که اونجا هست رو بکشم، هر چی دلم خواست تا ببیند در چه سطحی هستم، من هم بین اونهمه شی، یک فانوس رو کشیدم، می‌بینید شاهکار من در جلسه اول رو.(هر کی […]
ادامه مطلب