نکته. بنویس

دیروز و امروز داشتم، فایل‌های حرفه‌ای‌گری رو گوش می‌دادم، هر دو بار هم خواهرزاده‌ام کنارم بود و من متوجه نبودم چقدر دارد به رفتار من و فایل صوتی دقت می‌کند. اولش فقط میگفت، خاله استادت چقدر میگه حرفه ای. تا اینکه که از یه جایی به بعد شروع کرد به گفتن این که، خاله استاد گفت “نکته”، زود باش بنویس. یا اگر جایی تو فایل واژه‌ی “نکته” رو می‌شنید، میگفت: خاله گفت نکته چرا نمینویسی. […]
ادامه مطلب