در این هوای سرد چه می‌چسبد؟

مطالعه پست

در این هوای سرد چه می‌چسبد؟
اول صبحی بروی حیاط و لرزت بگیرد و زودی برگردی زیر لحاف.
یک لیوان چای داغ که وقتی لیوان را در دست میگیری دستان سردت را گرم کند. یک لیوان بزرگ نسکافه با عطر دوست داشتنیش که در کل فضا پیچیده است.
یک کاسه آش زیر سرما که وقتی […]