کتابِ زندگی خود را دوباره بیافرینید.

مطالعه پست

آیا اکثرا جذب افرادی می‌شوید که بی‌مهر و بی‌عاطفه هستند؟ آیا احساس می‌کنید که نزدیک‌ترین افراد زندگی‌تان به شما توجه کافی ندارند؟ آیا احساس می‌کنید انسان بی‌ارزشی هستید؟ آیا احساس می‌کنید به دلیل بی‌ارزشیتان، اطرافیان، شما را نمی‌پذیرند و دوست‌تان ندارند؟ آیا خواسته‌های دیگران را بر نیازهای خودتان ترجیح می‌دهید؟ آیا در راه فداکاری برای دیگران چنان راه افراط می‌پیمایید که به خواسته‌های خودتان اصلا نرسید؟ آیا نیازهای واقعیتان را نمی‌شناسید؟ آیا نگران هستید که […]
ادامه مطلب