از طبیعت بیاموزیم.

از طبیعت بیاموزیم
مطالعه پست

در حال رسیدگی به گلدان‌هایم بودم و کم‌کم صدایی در ذهنم شروع شد و من را به فکر کردن وا داشت. تا به حال گیاهی را دیده‌اید که از خشک شدن برگ‌هایش گله کند؟ یا درختی که از ریختن گل‌هایش، چیده شدن میوه‌هایش، ریزش برگ‌هایش در پاییز و تجربه‌ای مثل مرگ در زمستان گله کند؟ به گلدانم نگاه می‌کردم، برگ‌هایی خشک شده بودند و به جای آن‌ها جوانه‌های تازه‌ای متولد شده بودند. اگر آن برگ‌ها […]
ادامه مطلب

رنجِ رشد

مطالعه پست

تمنای رشد همیشه در ذات انسان بوده است، انگار به عنوان یک برنامه‌ی درونی در ذاتش تعبیه شده است. انسان، گاه این نیاز را می‌بیند و برای رسیدن به آن اقدام می‌کند، گاه می‌بیند و با تنبلی از کنارش می‌گذرد و گاهی آنقدر سرگرم مسائل بیهوده شده است که حتی نیاز به رشد را در خودش نمی‌بیند. اولین قدم در رشد بنظرم رنج است و گام های باقی مانده، همه تحمل رنج. اول، رنجِ دیدن […]
ادامه مطلب