میزانی برای سنجش

دغدغه‌ی ذهنی شما چیست؟
بنظرم دغدغه‌های هر شخص حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، گاهی برای این‌که ببینم در عمق جانم رشد کرده‌ام یا نه، سفره‌ی دغدغه‌هایم را باز می‌کنم و شروع به تماشایش می‌کنم، بعضی دغدغه‌ها به صرف انسان بودنم با من است و برخی از آن‌ها میوه‌ی سطحی بودنم هستند و بارها مزه‌ی گس […]