نامه‌ای برای خدا

نامه ای برای خدا
مطالعه پست

قبل‌ترها که دلم می‌گرفت عادت بیشتری به نوشتن داشتم، برگه‌ای برمیداشتم و نامه‌ای مینوشتم برای خداوند. حین نوشتن اشکهایم جاری می‌شد و حس سبکی پیدا می‌کردم، و خیلی وقتها هم در بین حرفهایم راه حلی برای مسائلم پیدا می‌کردم. هنوز هم نوشتن سبکم می‌کند ذهنم را از هیاهو و حرف‌های ناگفته خالی میکند و آرامشم را باز میگرداند. مخاطب و محرم بعضی حرفها کسی جزء خدا نیست و نوشتن نامه برای خدا شاید بهترین راه […]
ادامه مطلب