مزایای ثبت کردن فعالیت‌ها و توجه به زمانی که صرف آن‌ها می‌کنیم.

مطالعه پست

احتمالا برای شما هم پیش آمده که در طی روز کارهایی را که انجام داده‌اید را در یک برگه یا فایل ثبت کنید. یا حداقل از ذهن خود بگذرانید که کدام یک از کارهایتان را انجام داده‌اید و کدام یک از آن‌ها باقی مانده است. من از آن دست افرادی هستم که برای انجام فعالیت‌هایم نیاز به برنامه‌ریزی قبلی دارم و اگر برنامه نداشته باشم تقریبا قادر به اداره‌ی درستِ روزم نیستم. حتی اگر نتوانم […]
ادامه مطلب