ترس، زاییده‌ی ابهام.

ترس، زاییده‌ی ابهام
مطالعه پست

تا آنجا که من تجربه کرده‌ام ترس خودش را در لباس یک حس درونی، واکنشی نسبت به یک مسئله و یا حتی انگیزه‌ای برای حرکت نشان می‌دهد. در این‌جا نمی‌خواهم بحث علمی در مورد ترس و ریشه‌شناسی آن داشته باشم، صرفا چیزهایی که در ذهنم است را نوشته‌ام که می‌تواند درست یا اشتباه باشد  و در آینده دست‌خوش تغییر گردد. طبق آنچه من دیده و درک کرده ام، ترس فرزندِ ابهام است. ما معمولا در […]
ادامه مطلب