محدودیت‌های خود‌ساخته

محدودیت‌های خودساخته
مطالعه پست

مطلبی رو مطالعه کردم و می‌خواستم خلاصه‌ی برداشتم رو وارد دفترم کنم، اما خودکار بنفشم نبود، و تو اون دفتر عنوان هر درس رو با خودکار بنفش نوشته بودم، اینطور بود که چیزی ننوشتم و منتظرم برم بیرون و خودکار بنفش بگیرم و بخاطر این ننوشتن، خوندن درس جدید هم عقب افتاده است. یاد جزوه زبان چندسال قبلم افتادم که وقتی خودکار نارنجیم تموم شد نصفه موند. من در حال خجالت کشیدن. دارم به این […]
ادامه مطلب