خوشحالم از خوشحالیت

مطالعه پست

پیش‌نوشت: این پست جزء دسته بندی “نوشته‌های بدون ویرایش” است، پس نوشته‌ای است که خودم بازنگشته ام آن را بخوانم یا ویرایش کنم و هر چه در دل و ذهنم می‌گذشته را نوشته ام و بی سر و ته تر از باقی پست‌هایم هست و هیچ نکته آموزشی در پی ندارد. دیوانه، چقدر خوشحالم از خوشحالیت چقدر صدایت شاد بود پشت تلفن، می‌دانی مدت هاست که تو را به معنی واقعی شاد ندیده ام که […]
ادامه مطلب