خانه‌ی خاموش

چندروزی است که صبح و شبم را با خانه‌ی خاموش می‌گذرانم. خانه‌ی خاموش، اسم رمانی است از اورهان پاموک که قبل از این اسم او را نشنیده بودم، یکی از اقوام که علاقه وافری به ادبیات و هر آنچه متعلق به ترکیه است، دارد، سه کتاب از او را معرفی کردند و قرار شد یکی را بردارم، در ابتدا کتاب “زنی با موهای قرمز” را خواستم بخوانم، ولی خواهرم آن کتاب را می‌خواست و من […]
ادامه مطلب