خان ننه

مطالعه پست

چندروزی است که شب‌ها کتاب شعر می‌خوانم با صدای بلند، و چقدر دلم می‌خواهد که این اشعار را با صدای خود شاعر می‌شنیدم یا کسی که مسلط به دنیای ادبیات و شعر است برایم می‌خواند. یکی از شعرهایی که دوست دارم، “خان ننه” استاد شهریار است، و شنیدن صدای خودش. اولین بار که کتابی از استاد شهریار به دستم رسید، دوره راهنمایی بودم که شخصی به پدرم این کتاب را هدیه داده بود، آن زمان […]
ادامه مطلب