آیا نوشتن هنگام شنیدن یک موسیقی، نوشته‌های ما را احساسی‌تر می‌کند؟

مطالعه پست

بنظرم یکی از دریچه‌های ورود به عمق وجود انسان موسیقی است، گویی در زمان شنیدن موسیقی پرده‌ای از عمق وجود انسان کنار می‌رود و بخشی از آن با وضوح بیشتری به نمایش در می‌آید. اگر آهنگ غمگینی گوش دهیم بیشتر به غم خود نزدیک می‌شویم و احتمال اینکه در آن حالت گریه کنیم بیشتر است، مطمئنم همه‌ی ما حداقل یک‌بار این تجربه را داشته‌ایم. اگر آهنگ ملایمی گوش دهیم آراممان می‌کند. اگر آهنگ تندی گوش […]
ادامه مطلب