شب

شب
مطالعه پست

یکی از نعمت های دوست داشتنی خداوند برای من “شب” است پرده ای تاریک بر سقف آسمان، که همه هیاهوها را می‌خواباند و آرامش را به موجودیت هر آنچه موجود است بازمی‌گرداند. شب را بخاطر سکوت و آرامشی که دارد خیلی دوست دارم، قدم زدن در شب را دوست دارم، یکجا نشستن در شب و خنک شدن با نسیم خنکش را دوست دارم،  گوش دادن به آهنگ های آرام هم از هر لحظه دلچسب‌تر است، […]
ادامه مطلب