درد- قیصر امین‌پور

پیش‌نوشت: جای شما بودم این دکلمه رو گوش نمی‌دادم. هم شعر و هم صدا غمگین هستند و حتما سطح انرژیتون را کاهش خواهند داد.


هنرِ گامِ زمان

هنر گام زمان
مطالعه پست

می‌دانم که از هر چیزی به اندازه‌ی ظرف وجودم برداشت می‌کنم و گاه زشتی و زیبایی و حال و هوای وجودم تاثیر بر برداشت من دارد. امروز از آن روزهایی بود که نه نوشتن حالم را جا آورد، نه خواندن، نه حرف زدن و نه غر زدن و نالیدن و نه حتی خلوت و گریستن. کتاب شعری را طبق عادت برداشتم و با آهنگی ملایم شروع کردم به خواندن با صدای بلند. شعر را قبلا […]
ادامه مطلب

خواندن با صدای بلند

پست قبلی را با صدای بلند برای خودم خواندم، دیدم که اثر گذاریش چندین برابر شد، عادت به خواندن با صدای بلند کتاب‌ها را ندارم، ولی تجربه جالبی بود، احساساتم بیشتر درگیر شد.[…]