نامه‌ای برای خدا

نامه ای برای خدا
مطالعه پست

قبل‌ترها که دلم می‌گرفت عادت بیشتری به نوشتن داشتم، برگه‌ای برمیداشتم و نامه‌ای مینوشتم برای خداوند. حین نوشتن اشکهایم جاری می‌شد و حس سبکی پیدا می‌کردم، و خیلی وقتها هم در بین حرفهایم راه حلی برای مسائلم پیدا می‌کردم. هنوز هم نوشتن سبکم می‌کند ذهنم را از هیاهو و حرف‌های ناگفته خالی میکند و آرامشم را باز میگرداند. مخاطب و محرم بعضی حرفها کسی جزء خدا نیست و نوشتن نامه برای خدا شاید بهترین راه […]
ادامه مطلب

انسان و تنهایی

انسان و تنهایی
مطالعه پست

دیر یا زود انسان به عمق تنهاییش پی خواهد برد. شاید این حس تنهایی را بارها در مسیر زندگی تجربه کند و فراموش کند، آنقدر سرگرم بشود و درگیر، که گرد فراموشی روی حسش را بگیرد تا در لحظه مرگ رویارویی عمیقی با تنهایی داشته باشد و بداند که تنهاست، تنهای تنها. شاید نعمت بزرگی باشد که قبل از مرگ درک کنی که تنهایی و عمیقا حسش کنی و به عنوان بخشی از زندگیت بپذیری، […]
ادامه مطلب

سفرِ نوشتن

سفرِ نوشتن
مطالعه پست

سلام مدت مدیدی هست که دلم نوشتن میخواهد و هر بار به بهانه های مختلف این کار به تاخیر افتاده است، نوشتن را دوست دارم، میخواهم از نوشتن برای منسجم کردن افکارم، افزایش دامنه لغاتم و مهارت نوشتن و پرورش تسلط کلامی استفاده کنم. خوشحالم که بالاخره این سفر رو آغاز کردم و گام در این مسیر گذاشتم و دست از افکارهای وسواس گونه که حالا چه بنویسم و چگونه، برداشتم. همزمانی شروع این مسیر […]
ادامه مطلب