شب
شب

شب

یکی از نعمت های دوست داشتنی خداوند برای من “شب” است پرده ای تاریک بر سقف آسمان، که همه هیاهوها را می‌خواباند و آرامش را به موجودیت هر آنچه موجود است بازمی‌گرداند. شب را بخاطر سکوت و آرامشی که دارد خیلی دوست دارم، قدم زدن در شب را دوست دارم، یکجا نشستن در شب و […]