هیچ قندیلی برای نیفتادن تقلا نمی‌کند

جمعه گذشته برای لذت بردن از دیدن طبیعت در سپیدی برف به درکه رفته بودم، کافه اذغال‌چال یکی از مکان‌های مورد علاقه‌ام است، آهنگ‌های عالی دارد و منظره‌ای فوق‌العاده و خوبی دیگرش خلوت بودنش است و دوری از بقیه کافه‌ها، دیگر مجبور نیستی در یک زمان هم صدای آهنگ رهگذران را بشنوی و هم صدای موسیقی چندین کافه را با هم.

نشسته بودم و به منظره روبرو نگاه می‌کردم، متوجه قندیل‌ها شدم، چکه می‌کردند و کوچکتر می‌شدند و میفتادند، گریه‌ام گرفت و در ذهنم با خودم می‌گفتم ” هیچ قندیلی برای نیفتادن تقلا نمی‌کند و چه زیبا آب می‌شود.”

اگر مثل من راه بروید، یک راه رفتن کاملا عادی : ) از میدان درکه تا به آنجا دوساعت طول می‌کشد.