موسیقی، قطعه‌ای از پازل دنیا

گاهی که برای برگشت آرامشم دست به دامان موسیقی میشوم، با خودم فکر میکنم که اگر موسیقی وجود نداشت قطعا دنیا قطعه‌ای برای کامل شدن کم داشت.

معمولا آهنگ بی‌کلام گوش میدهم. امروز به این آلبوم‌ها‎ سر سپرده بودم.

آلبوم summer songs

 

قطعه‌ی wonderland