سفرِ نوشتن

سلام

مدت مدیدی هست که دلم نوشتن میخواهد و هر بار به بهانه های مختلف این کار به تاخیر افتاده است، نوشتن را دوست دارم، میخواهم از نوشتن برای منسجم کردن افکارم، افزایش دامنه لغاتم و مهارت نوشتن و پرورش تسلط کلامی استفاده کنم.

خوشحالم که بالاخره این سفر رو آغاز کردم و گام در این مسیر گذاشتم و دست از افکارهای وسواس گونه که حالا چه بنویسم و چگونه، برداشتم. همزمانی شروع این مسیر را با شب قدر به فال نیک میگیرم، امیدوارم که در این مسیر چیزهای خوبی یاد بگیرم.