سفارشی کردن فرم با انتخاب دکمه رادیویی

گاهی اوقات پیش می‌آید که با توجه به یک ویژگی، نیاز هست در یک فرم اطلاعات خاصی از شخص گرفته شود، مثلا اگر مجرد است دیگر نیاز نیست در فرم تعداد فرزندان از او سوال گردد یا حتی نیاز نیست این گزینه به اون نمایش داده شود، یا بر اساس جنسیت یک فرم خاص به شخص نمایش داده شود مثلا مسائل مربوط به سربازی در فرم او باشد یا نه.

در زیر یکی از روشهای طراحی این نوع فرم را قرار داده‌ام:

 

See the Pen GvjbwW by leila (@leilan) on CodePen.0

 

پی‌نوشت: امروز دوستی برای بخشی از فرمش نیاز به همچین موردی داشت که با توجه به انتخاب گزینه‌ی “شخص حقوقی” یا “شخص حقیقی” فرم خاصی را پر نماید و فکر کردم بهتر هست این کد اینجا باشد تا بعدا اگر خودم لازم داشتم یا شخص دیگری،  زودتر به جواب برسیم.