خوشحالم از خوشحالیت

پیش‌نوشت: این پست جزء دسته بندی “نوشته‌های بدون ویرایش” است، پس نوشته‌ای است که خودم بازنگشته ام آن را بخوانم یا ویرایش کنم و هر چه در دل و ذهنم می‌گذشته را نوشته ام و بی سر و ته تر از باقی پست‌هایم هست و هیچ نکته آموزشی در پی ندارد.

دیوانه، چقدر خوشحالم از خوشحالیت

چقدر صدایت شاد بود پشت تلفن، می‌دانی مدت هاست که تو را به معنی واقعی شاد ندیده ام

که ذوق زندگی را در تو سراغ نداشتم

میدانم که این پست را خواهی خواند، وقتی میگویم نخوان انگار تازه ترغیب تر میشوی

از همان دوسال پیش بود که دیگر کمتر ذوق کردنت را دیدم، کم کم داشت یادم میرفت که تو هم ذوق میکنی

که انقدر ریز ریز پشت هم میخندی وقتی از ته دل شادی

چقدر سر به سر گذاشتن تو امروز به جانم چسبید

سر به سرت بگذارم و تو بخندی

میدانم که عشق و دوست داشتن و دوست داشته شدن ،جان تازه ای میدهد

و خوشحالم از جان تازه ای که گرفته ای

باور کن فکر کنم من بیشتر از تو خوشحالم

خیلی بیشتر، امروز لبخند از روی لبانم محو نمیشود

خوشحالم از خوشحالیت

میدانی خیلی دوست داشتم این گونه باشی مثل الان

ولی خودت، به تنهایی، بدون حضور این حس

میدانم که سخت گذشت بر تو

میدانم و با تمام وجود درک میکنم

همیشه دلم میخواست بلند شوی، شروع کنی و راه خودت را  بروی

در مسیرت شاد باشی

بپذیری که همین گونه که هستی خوبی و دوست داشتنی هستی

لایق دوست داشته شدن

میدانی، اولین کتابی که امسال به صورت اتفاقی شروع به خواندنش کردم “موهبت ناقص بودن” نام داشت

قبلا هم با نام “زندگی با تمام وجود” خوانده بودمش

همه ی حرفش این است، این که خودت را آنگونه که هستی بپذیری و لایق دوست داشته شدن بدانی و خودت را دوست بداری

و بروی به دنبال چیزهایی که میخواهی

در ذهنم بود از این کتاب بنویسم و از تو بخواهم که بخوانیش

راستش از اولین لحظه که ورقش زدم تو در ذهنم میچرخیدی

خوشحالم از خوشحالیت، بسیار، این را هیچ وقت فراموش نکن

نمیخواهم بترسانمت، میدانی که دنیال آنقدرها هم قابل پیش بینی نیست

میدانی که این مهِ ابهام دست برداشتنی نیست

همه‌ی این‌ها را تو بهتر از من می‌دانی

و من فقط از تو یک خواهش دارم

به من قول بده نهایت این ماجرا هر چه شد، به شاد بودن ادامه دهی

به زندگی کردن

به اینکه یادبگیری تنهایی هم خوشحالی کنی و بروی دنبال رویاهایت

امیدوارم که این مسیر را با او هم‌گام باشی

و اگر نبود روی پاهای خودت استوار باشی و لبخندت را از وجودت نگیری

دوستت دارم و خوشحالم از خوشحالیت

مواظب خوبی‌هایت باش، مواظب خود بودنت