تفاوت را احساس کنید

یکی‌دوهفته‌ای بود که درگیر یک کار ویترای بودم، هر دفعه میامدم دورگیری کار رو انجام بدهم، خراب می‌شد و خیلی به هم ریخته از آب درمی‌آمد و مجبور می‌شدم پاکش کنم.

فکر می‌کردم شاید تمرکز ندارم و باعث می‌شود که دستم بلرزد و خطوط رو نامرتب بکشم یا این‌که آخرین بار این کار رو یکسال پیش انجام دادم و نیاز به تمرین دارم.

چندروز پیش یه دورگیر با قیمت تقریبا چهار برابر قیمت دورگیر قبلی که داشتم خریدم و امروز مجدد اون کار رو کشیدم و واقعا لذت بردم از انجام دادنش.

منبع اشتباهم رو به درستی تشخیص نمی‌دادم و این باعث شده بود که کم کم برای تکرار آن کار بی حوصله بشوم، یوقتایی استفاده از منابع اولیه مرغوب و خوب با هزینه چندبرابر باعث میشه که نصف راه رو پیش بریم و جایی دیگر مثلا در وقتمان صرفه جویی کنیم.

و این بود که دوست داشتم مثل تبلیغات تلویزیونی بگم: تفاوت را احساس کنید.